تلفن

شماره : +49 (0) 40-21008783

فکس

شماره : +49 (0) 40-21008759

ایمیل

info@saki-gmbh.de

آدرس

Saki GmbH Grossmann Str. 88
20539-Hamburg germany

لطفا برای درخواست ثبت نام و دسترسی به قیمت کالا ها و ثبت سفارش ، فرم زیر را با اطلاعات درست پر کنید و با تشکر